praktijk psychiatrie psychotherapie / personal mental coaching

Privacy

Voor wat betreft privacy van de gegevens van u hanteren wij de wettelijke normen. Informatie in de vorm van gegevens noodzakelijk voor de nota aan de zorgverzekeraar en voor uw bereikbaarheid wordt opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier.

Uw huisarts en/of uw verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek van u . Ook bij het afsluiten van de behandeling ontvangt de huisarts bericht tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Wij geven uw gegevens niet aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming.
In verband met de DBC-declaratiesystematiek zijn wij wettelijk verplicht de diagnostische classificatie en de aard van de behandeling aan te leveren aan uw zorgverzekeraar.

Crisis

Praktijk Psychiatrie en Psychotherapie Zielhorst biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en heeft geen mogelijkheden voor opname. Wij adviseren patiënten die deze vorm van zorg behoeven zich, in overleg met de verwijzer, aan te melden bij een van de regionale GGZ-instellingen.

Klachten

Indien u klachten heeft over inhoudelijke zaken of bejegening gaat onze voorkeur er naar uit dat u dit bespreekt met dr. J. Hopmans.
Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Klachtencommissie van de CUP: www.psychiaters-utrecht.nl

By failing to prepare, you are preparing to fail.
-Benjamin Franklin