praktijk psychiatrie psychotherapie / personal mental coaching

Kosten  Vergoedingen Werkwijze

Psychiater Hopmans heeft voor 2017 ( en nagenoeg ook voor 2018) contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Oa de koepels: Zilveren kruis, Menzis, CZ en Multizorg en onder alle deze koepels vallende maatschappijen.

Uw verzekeraar betaald mij 80-98% van de tarieven die wettelijk vastgelegd zijn. Zie hiervoor : www. NZA.nl

Dit betekent dat uw behandeling na verwijzing door uw huisarts voor de GESPECIALISEERDE GGZ ( SGGZ)in principe geheel wordt vergoed. Let op het moet wel vallen binnen het door uw verzekeraar aan ons per jaar wat verschillend toegekende budget! Zie bij nieuws hoe staand van zaken is.

Voor verzekerde zorg wordt gebruik gemaakt van Diagnose Behandel Combinatie ( DBC) en met behulp van DSM-5 codes.

Indien uw verzekeraar een contract met ons heeft, worden de kosten  vergoed en ontvangt u geen rekening. Deze rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Het eigen risico voor 2017 is 385,00 euro, voor 2018 wellicht 400,00 euro

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, ontvangt u zelf de rekening via de Fa-med. U bent verplicht de rekening te voldoen binnen de gestelde termijn. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen door uw zorgverzekeraar zijn dan afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis.

Voor niet verzekerde zorg of zelf betalers:

Is mijn uurtarief: 135,00 euro. Bij vooraf betalen wordt uurtarief: 120,00 euro.

Let op deze niet verzekerde zorg of zelfbetalen valt niet onder eigen risico.

WERKWIJZE:

Afspraak kan gemaakt worden via telefoon, mail en/ of contactformulier op deze website.

Zo mogelijk wordt binnen 14 dagen een eerste afspraak gemaakt indien uw klachten, hulpvraag, toegekende budget en mijn beoordeling mogelijkheden zien voor een profijtelijke behandeling hier.

Het eerste gesprek wordt afgerond met een eerste advies/ behandelplan. Dit wordt ook op schrift gesteld in de vorm van een brief aan u en uw huisarts. Vervolgafspraken kunnen direct zonder wachttijden worden gemaakt.

NB: ik werk dus niet met wachtlijst. U kunt in behandeling komen of niet.

Indien behandelaanbod hier niet goed mogelijk is vanwege tijd, onvoldoende deskundigheid of beperkingen vanwege het door uw verzekeraar gestelde budget dan is mijn advies: 1 overleg met uw huisarts en 2 met de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar heeft conform de Treeknorm de plicht u binnen 4 weken ergens zorg aan te bieden.

 

 

 

Het is van belang dat u voortijdig goed de voorwaarden van uw polis bekijkt of u laat informeren door uw huidige of toekomstige zorgverzekeraar over de vergoedingen.

In de polis van uw zorgverzekering leest u wie u kan verwijzen naar een psychiater om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is dat de huisarts, medisch specialist, de bedrijfsarts.

Vanaf 1 juni 2009 geldt een identificatieplicht. U dient uw zorgpas en een identiteitsbewijs de eerste keer mee te nemen. Wij zijn verplicht de zorgnummers en uw Burger Service Nummer te controleren.

 

Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
-Eleanor Roosevelt