praktijk psychiatrie psychotherapie / personal mental coaching

Johan Hopmans

Johan Hopmans
BIG-geregistreerd

JMC. Hopmans, psychiater-psychotherapeut. Specialisaties van drs. J. Hopmans zijn angst- en stemmingsstoornissen. Hij heeft contracten met meeste zorgverzekeraars. Hij is BIG geregistreerd.

Sedert 1982 werkzaam in de psychiatrie. Als medisch specialist psychiatrie werkzaam sedert 1990.
Uw huisarts verwijst u voor advies of verdere behandeling. Het eerste gesprek wordt afgerond met een (voorlopig) advies en/of behandelplan. Vaak betreft het een individueel vervolg traject met praten en regelmatig ook medicatie. Ook zijn er mogelijkheden voor relatietherapie.

Na aanmelding kan gewoonlijk binnen 2 weken worden begonnen met gesprekken

Telefonisch spreekuur; maandag t/m donderdag van 20.00 tot 20.30

Berichtgeving

Uw huisarts zal in principe worden geïnformeerd middels een brief over diagnose en behandelplan alsmede het beloop. Uiteraard is deze informatie ook voor u ter inzage.
Wordt er informatie opgevraagd door bijvoorbeeld uw arbo-arts dan zal het concept antwoord eerst aan u worden voorgelegd ter reactie alvorens het wordt verstuurd.

wet en regelgeving

Uiteraard vinden mijn activiteiten plaats vanuit de huidige opvattingen van goed hulpverlenerschap. Opmerkingen of klachten verzoek ik u uitdrukkelijk te melden.
Verder staat u de weg open naar o.a. de laagdrempelige klachtencommissie (zie ook www.psychiaters-utrecht.nl)

Kosten

Na verwijzing naar een psychiater (in uw polisvoorwaarden staat tweede lijn GGZ) valt vergoeding in uw basis verzekering . Uw zorgverzekering betaalt de behandeling na afloop van de behandeling of na administratieve afsluiting na een jaar; een eventuele eigen bijdrage zal u door de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Declaraties vinden plaats via de verplichte Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Inzage is uiteraard mogelijk.

Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.
-Eleanor Roosevelt