praktijk psychiatrie psychotherapie / personal mental coaching

Johan Hopmans

Johan Hopmans
BIG-geregistreerd

JMC. Hopmans, psychiater-psychotherapeut. Specialisaties van drs. J. Hopmans zijn angst- en stemmingsstoornissen. Hij heeft contracten met meeste zorgverzekeraars. Hij is BIG geregistreerd.

Sedert 1982 werkzaam in de psychiatrie. Als medisch specialist psychiatrie werkzaam sedert 1990.
Uw huisarts verwijst u voor advies of verdere behandeling. Het eerste gesprek wordt afgerond met een (voorlopig) advies en/of behandelplan. Vaak betreft het een individueel vervolg traject met praten en regelmatig ook medicatie. Ook zijn er mogelijkheden voor relatietherapie.

Na aanmelding kan gewoonlijk binnen 2 weken worden begonnen met gesprekken

Telefonisch spreekuur; maandag t/m donderdag van 20.00 tot 20.30

Berichtgeving

Uw huisarts zal in principe worden geïnformeerd middels een brief over diagnose en behandelplan alsmede het beloop. Uiteraard is deze informatie ook voor u ter inzage.
Wordt er informatie opgevraagd door bijvoorbeeld uw arbo-arts dan zal het concept antwoord eerst aan u worden voorgelegd ter reactie alvorens het wordt verstuurd.

wet en regelgeving

Uiteraard vinden mijn activiteiten plaats vanuit de huidige opvattingen van goed hulpverlenerschap. Opmerkingen of klachten verzoek ik u uitdrukkelijk te melden.
Verder staat u de weg open naar o.a. de laagdrempelige klachtencommissie (zie ook www.psychiaters-utrecht.nl)

Kosten

Na verwijzing naar een psychiater (in uw polisvoorwaarden staat tweede lijn SGGZ) valt vergoeding in uw basis verzekering . Uw zorgverzekering betaalt de behandeling na afloop van de behandeling of na administratieve afsluiting na een jaar; een eventuele eigen bijdrage zal u door de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Declaraties vinden plaats via het verplichte zorgprestatiemodel (ZPM). Inzage is uiteraard mogelijk.

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves,
-Dalai Lama