praktijk psychiatrie psychotherapie / personal mental coaching

Werkwijze?

Als werkmethode wordt gebruik gemaakt van de principes van de TransActionele Analyse (T.A.) van Eric Berne (onder andere bekend van de bestseller Games people play).
Het is een directieve methode die zowel inzichtelijke als gedragsaspecten belicht, zowel intra-psychisch (in uzelf) als interpersoonlijk (tussen anderen).
Er wordt minimaal 2 uur per dag gewerkt.

Aanmelden?

Na telefonische aanmelding volgt een kennismakingsgesprek in onze praktijk in Zielhorst-Amersfoort, waarin besproken wordt welke problemen, vragen en/of twijfels u wilt ordenen.
Dit wordt in samenspraak omgezet in doelen die u wenst te bereiken en goed bereikbaar zijn in 3 tot 6 dagdelen. Vervolgens worden afspraken gemaakt over plaats, data en tijd.

BoomWat is Transactionele Analyse?

De Transactionele Analyse (T.A.) is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en persoonlijke verandering.
Als persoonlijkheidstheorie geeft de T.A. ons een beeld van hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn, middels het driedelige model van de egotoestanden. Dit model helpt begrijpen hoe mensen functioneren en hoe zij hun persoonlijkheid uitdrukken in hun gedrag.

Als communicatietheorie is zij eveneens te gebruiken, en uit te breiden voor het analyseren van systemen( bv gezinnen/ relaties) en organisaties. Als ontwikkelingstheorie verklaart het concept het levensscript ons hoe een levenspatroon in de kinderjaren ontstaan is.

Praktisch wordt de T.A. wereldwijd gebruikt als psychotherapie- en mental coaching methode zowel voor individuen, groepen, paren en gezinnen.

In onderwijssituaties wordt de T.A. gebruikt om communicatie te verduidelijken.
De T.A. is een effectief instrument bij managment-en communicatietrainingen en bij analyse van organisaties.

OVKOVK model

Kenmerkend is het model van de ego-toestanden: OVK model.

O – egotoestand betekent dat ik mij gedraag, denken voel op een manier die een kopie is van een van mijn ouders of van anderen die ouderfiguren voor mij waren. Waarden en normen vind je hierin terug.

V – egotoestand dan gedraag, denk en voel in antwoord op het hier en nu gebruikmakend van alle mogelijkheden die ik als volwassene heb. Plussen en minnen, nadenken over huidige situaties en feiten en vandaaruit makkelijk kunnen omschakelen.

K – egotoestand is het gedragen, voelen en denken zoals ik als kind deed. Emoties komen hier aan bod.
Een gezonde volwassene beschikt vrij over al deze drie egotoestanden, en zet ze in passend bij de situatie.

When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on.
-Thomas Jefferson